Arbetsmiljöpolicy

GM Plåt AB

GM Plåt AB etablerades 1982 och har idag verksamhet på fyra orter, Munkedal, Uddevalla, Lysekil och Tanum. Vi har utvecklats till att bli ett serviceföretag som har sin huvudnäring inom plåtslageri kring nybyggnation, reparation och underhåll. Bland våra stora kunder märks kommunala fastighetsbolag såväl som lokala byggbolag och större byggbolag som verkar nationellt. Vår uppgift är att se till att taket över våra huvuden håller tätt.  Vår målsättning är att klara vår arbetsuppgift med så gott resultat som är möjligt för våra kunder när det gäller miljö, kvalité och ekonomi.

En av våra viktigaste uppgifter är att sträva mot en arbetsmiljö som präglas av säkerhetstänkande och trivsel. Vår bransch är särskilt utsatt för risker och därför anser vi att alla anställda måste vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Vi skall alltid sträva efter att förebygga skador och ohälsa genom olycksfall, belastningsskador, psykisk ohälsa eller kränkande särbehandling.

Detta vill vi uppnå genom att:

I vår dagliga verksamhet aktivt arbeta med arbetsmiljöplaner för våra pågående projekt

Att månadsvis diskutera arbetsmiljöfrågor på de personalmöten vi har.

Att kontinuerligt se över vår personliga skyddsutrustning och se till att den är i oklanderligt skick.

Att regelbundet genomföra kurser för samtliga i personalen om taksäkerhet

Att ge nyanställda en introduktion i vårt säkerhetstänkande

Att verka för att arbetsmiljöarbetet finns med i alla beslutsprocesser inom företaget

Tillse att vårt lagkravsregister uppdateras och att vi följer lagen.

Att samtliga anställda skall omfattas av en sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård.

Inom vår verksamhet skall vi aktivt arbeta för ett brandskydd som skyddar liv, hälsa och egendom genom att ha brandskyddsutrustning med regelbunden översyn.

Regelbundna brandövningar med all personal.

Christian Johansson

Munkedal 4/3 2016