Kvalitet & Miljö

Vi värnar om en god miljö och kvalitet

– i enskilda detaljer såväl som genom hela processen.

Hållbarhet för oss handlar om många saker. Dels den hänsyn vi tar i olika skeden genom våra projekt, dels hur vi anpassar och förfinar rutiner vi har i vår vardag och hur vi tar hand om oss själva, de vi samarbetar med och de platser vi arbetar på. Förutom genom vår kultur och vårt beteende har vi andra verktyg:

Kontrollrutiner

Kvalitets- och miljöplan för varje projekt

Kundundersökningar

Certifiering inom kvalitet och ledningssystem

justin kauffman a8lTjWJJgLA unsplash Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

Läs mer om hur vi arbetar för att upprätthålla kvalitén på våra projekt.

Miljöpolicy

Läs mer om hur vi arbetar och förhåller oss vad gäller miljöfrågor.

Arbetsmiljöpolicy

Läs mer om hur vi arbetar för att alla våra anställda skall trivas på sin arbetsplats.