Miljöpolicy

GM Plåt AB

GM Plåt AB etablerades 1982 och har idag verksamhet på fyra orter, Munkedal, Uddevalla, Lysekil och Tanum. Vi har utvecklats till att bli ett serviceföretag som har sin huvudnäring inom plåtslageri kring nybyggnation, reparation och underhåll. Bland våra stora kunder märks kommunala fastighetsbolag såväl som lokala byggbolag och större byggbolag som verkar nationellt. Vår uppgift är att se till att taket över våra huvuden håller tätt.  Vår målsättning är att klara vår arbetsuppgift med så gott resultat som är möjligt för våra kunder när det gäller miljö, kvalité och ekonomi.

Miljö är en viktig fråga för oss och vi utgår från de krav som vi och våra kunder ställer på oss.

Genom att utbilda oss på miljöområdet vill vi vara en av de främsta i vår bransch och ständigt förbättra vår verksamhet och förebygga föroreningar.

Vi skall genom vår kunskap bidra till att bostäder och lokaler hålls i gott skick. Vi ser det som ett bidrag till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi bedriver vår verksamhet på ett miljömässigt korrekt sätt genom att följa miljölagstiftning och övriga regler gällande verksamheten.

En ständig förbättring av miljöprestanda på upphandlade varor och tjänster eftersträvas.

Att uppmuntra leverantörer, entreprenörer och kunder att intressera sig för miljöarbete och framhålla de goda arbetsmiljömässiga och ekonomiska fördelar det visat sig ha för vår verksamhet.

Christian Johansson

Munkedal 4/3 2016